Home       Kontakt        Sitemap     


Willkommen beim FC Bütgenbach - Bienvenue - Welkom !

22. EUROCUP 2020

Internationales Jugendfußballturnier des FC Bütgenbach

15. Mai 2020 - 17. Mai 2020


 

FC Bütgenbach VOG

Hofstraße 41

B-4750 Bütgenbach

Matrikel Nr. 5499

ZDU Nr. 416.934.506

eurocup2018butgenbach@hotmail.com


EINLADUNG / INVITATION / UITNODIGING

INFO DE / FR / NL

ANMELDUNG / INSCRIPTION / INSCHRIJVING


© FC Bütgenbach - Hofstrasse 41 - B-4750 Bütgenbach